Bra att fler ska kunna läsa utomlands

Saco Studentråd välkomnar regeringens beslut om att utöka studiemedelsystemet och ge fler möjlighet läsa vid utländska toppuniversitet. – Höga universitetsavgifter riskerar för många att bli ett oöverkomligt hinder för utlandsstudier. Jag hoppas att förändringarna ger fler möjligheten att läsa utomlands, säger Saco Studentråds ordförande Johannes Danielsson.

Publicerad: Fredag 3 maj 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Den 2 maj beslutade regeringen om propositionen "Ökade möjligheter till studier vid utländska toppuniversitet."

Propositionen innehåller förslag för att göra utlandsstudiemedelssystemet mer effektivt och flexibelt. Det ska speciellt underlätta studier vid utländska toppuniversitet. Bland annat införs ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier och en ny låneform för undervisningsavgifter. Reformen finansieras fullt ut med att dagens landspecifika studiemedelsbelopp avskaffas.

– Höga universitetsavgifter riskerar för många att bli ett oöverkomligt hinder för utlandsstudier. Jag hoppas att förändringarna ger fler möjligheten att läsa utomlands. Samtidigt är det viktigt att en sådan här satsning, som uttryckligen avser utländska toppuniversitet, inte blir ett elitprojekt för ett fåtal studenter, säger Saco Studentråds ordförande Johannes Danielsson.

Saco Studentråd har under arbetets gång varit delaktiga i att utforma förslaget.

– Vi har ett bra samarbete med utbildningsdepartementet och upplever att de har tagit hänsyn till våra åsikter. I förslaget kan vi även se spår av ett lyckat påverkansarbete. Jag är glad att man från departementets sida lyssnar på oss studenter, säger Johannes Danielsson.

Regeringen kommer inom kort att lämna över propositionen till riksdagen. Förslaget väntas träda i kraft i juli 2015.

Frågor:
Johannes Danielsson, 073-646 79 28, ordförande Saco Studentråd