Gör det möjligt för fler att stanna!

Lisa Gemmel kommenterar högskoleministerns förslag att tvinga begåvade utländska studenter att arbeta i Sverige efter avslutad utbildning, mot att de får utbildningen betald.

Publicerad: Tisdag 24 aug 2010

Tobias Krantz föreslår idag att de mest begåvade utländska studenterna ska få studier och uppehälle betalt mot kravet att de stannar några år efter studierna för att arbeta. Lisa Gemmel, ordförande för Saco Studentråd, kommenterar:

- Det är en dålig idé att tvinga studenter att stanna i Sverige efter avslutad utbildning, säger Lisa Gemmel, ordförande för Saco Studentråd. Vi ställer inte det kravet på studenter inom EU, och bör inte ställa det kravet på studenter som kommer längre bort ifrån.

- Högskolorna ska inte välja vilka som får stanna och arbeta i Sverige vid antagningen till högskolan, säger Lisa Gemmel. Det är helt bisarrt!

Idag måste en student som kommer från utanför EU och som vill stanna och arbeta i Sverige efter avslutade studier, hitta ett jobb redan innan uppehållstillståndet för studier går ut. Det krävs nämligen ett erbjudande om arbete för att studenten ska få fortsatt uppehållstillstånd.

Finns bättre förslag

- Istället för att tvinga ett fåtal utvalda i att stanna i Sverige måste vi förbättra förutsättningarna för alla som väljer att studera här att stanna och arbeta, säger Lisa Gemmel. Många studenter vill inte åka hem efter examen idag, men de får inte uppehållstillstånd.

- En bättre idé vore att införa en möjlighet för utländska studenter att söka ett 6 månaders uppehållstillstånd för att söka arbete. Så fungerar det till exempel i Finland, avslutar Lisa Gemmel.

För fler kommentarer:
Lisa Gemmel, 0705-57 19 84