Höstbudgeten: Ett steg framåt för studielinjen

I många år har Saco Studentråd arbetat för att studenterna ska inkluderas på ett bättre sätt i de sociala skyddsnäten. Att regeringen vill förbättra den sociala tryggheten för studenter med barn ser Saco Studentråd som en seger.

Publicerad: Torsdag 20 sep 2012

Regeringen förbättrar nu de ekonomiska förutsättningarna för studenter med barn. Höstbudgeten innebär en satsning på 47 miljoner kronor för en höjning av tilläggsbidraget för barn med 10 procent. Detta gör det lite enklare för studerande med barn att få pengarna att räcka månaden ut.

– Vår kamp för att även studenter ska kunna ha barn har vunnit en delseger, säger Maria Ehlin Kolk, ordförande i Saco Studentråd.

CSN har nyligen utrett möjligheten att studenten ska kunna vara deltidssjukskriven, något som just nu inte är möjligt. Saco Studentråd har länge påtalat att detta behövs, senast i samband med CSN:s utredning. Regeringen skriver i höstbudgeten att denna utredning nu kommer lämnas över till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) som har i uppdrag att föreslå regler för hur arbetsförmåga respektive studieförmåga ska kunna kombineras.

– Att stegvis kunna komma tillbaka till studierna gynnar alla. Både studenten och samhället. Det är nu viktigt att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen tar till sig CSN:s kloka förslag, säger Maria Ehlin Kolk, ordförande i Saco Studentråd.

Läs vår senaste rapport om studenter och socialförsäkringar (Fortfarande Utbildning Straffbart)