Saco Studentråd hälsar Maria Arnholm välkommen som ny minister

Statsminister Fredrik Reinfeldt har idag utsett Maria Arnholm till ny till jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. Saco Studentråd har haft ett gott samarbete med utbildningsdepartementet kring studenternas studiemedelssituation och vi ser fram mot fortsatt goda relationer.

Publicerad: Måndag 21 jan 2013

 - Vi vill tacka Nyamko Sabuni för det goda samarbete vi haft, och välkomnar Maria Arnholm till det nya uppdraget, säger Saco Studentråds ordförande Johannes Danielsson.

Maria Arnholm kommer bland annat under våren lägga fram regeringens proposition om studiemedel för utlandsstuderande.

 - Inte minst i den här frågan ser jag fram emot en fortsatt dialog mellan Saco Studentråd och utbildningsdepartementet, säger Johannes Danielsson.

 Under hösten presenterande Saco Studentråd ett förslag till hur man genom CSN skulle kunna underlätta övergången mellan studier och arbetsmarknad i rapporten ” Rätt jobb, inte ett jobb. Ett ansvarsfullt matchningslån för nyexaminerade akademiker ”.

 - Förslaget är ett sätt att göra övergången mellan studier och arbetsmarknad smidigare. Frågan ligger i brytpunkten mellan studier och arbetsliv, vilket gör den komplicerad. Klart är i varje fall att alla gynnas av en bättre fungerande arbetsmarknad för unga akademiker. Vi ser fram emot att diskutera vidare denna fråga med Maria Arnholm, säger Johannes Danielsson.

För att kontakta Johannes Danielsson: 0736-46 79 28, johannes.danielsson@saco.se.