Studenterna behöver en särskild lösning

Saco presenterar idag ett förslag på hur arbetsmarknadens parter kan ta ett större ansvar för sjukförsäkringen, i enlighet med direktiv som har getts till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Publicerad: Fredag 4 feb 2011

Utredningen visar på många spännande förslag om hur ansvaret för arbetstagarnas trygghet i större utsträckning kan föras över på parterna, säger Lisa Gemmel ordförande för Saco Studentråd. Ett större ansvar för parterna innebär dock inte att studenterna får en större trygghet, fortsätter Lisa Gemmel.

Sacos utredning ”Kan arbetsmarknadens parter ta ett större ansvar för socialförsäkringarna?” menar att studenter behöver ett eget regelverk som möter deras speciella situation.

- Redan idag ser vi att studenter som drabbas av sjukdom, blir föräldrar eller hamnar i arbetslöshet efter examen inte får det stöd från socialförsäkringarna som de behöver, säger Lisa Gemmel. Heltidsstuderande ska kunna ägna sig åt sina studier och lita på att det finns ett skyddsnät som fångar upp dem när det oväntade händer.

- Saco Studentråd vill att socialförsäkringssystemen anpassas efter hur studenter faktiskt lever sina liv, fortsätter Lisa Gemmel Vid sidan av arbetslinjen krävs en studielinje som kvalificerar studenter till socialförsäkringarna. Då skulle studenter äntligen få den trygghet de förtjänar, avslutar Lisa Gemmel, ordförande Saco Studentråd.

 

Läs Lisa Gemmels blogginlägg om studielinjen