Studentfacket: Lägg pengarna i utbildningssystemet istället!

Saco Studentråd, som företräder Sacoförbundens 100 000 studentmedlemmar, är kritiskt till regeringens förslag om ett ytterligare jobbskatteavdrag i höstbudgeten.

Publicerad: Onsdag 18 sep 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco Studentråd är tydligt i sin replik till höstbudgeten. Det är mer prioriterat att upprusta det svenska utbildningssystemet än att ytterligare sänka skatterna.

- Vi har en situation med oroväckande låga och spridda skolresultat och det finns högskoleutbildningar med fyra timmar lärarledd tid i veckan. Jag kan inte förstå hur man i det läget kan prioritera att sänka skatten med 15 miljarder kronor, säger Johannes Danielsson ordförande i Saco Studentråd.

Saco Studentråd tycker däremot att de förslag som har lagts inom högskoleområdet är steg i rätt riktning.

- Det höjda fribeloppet och den höjda åldersgränsen för studiemedel förenklar för dem som i ett senare skede av livet vill studera på högskolan. Det gör den högre utbildningen tillgänglig för fler, säger Johannes Danielsson.

- Men även här hade regeringens miljarder från skattesänkningarna gjort större nytta, enligt Johannes Danielsson.

Ett konkret förslag är att satsa på relevanta sommarkurser vid universiteten. Det skulle underlätta både för den som vill bli klar med sin examen fortare, och för den som vill ägna sommaren åt vidareutbildning.

- Precis som förändringarna i studiemedlet skulle en satsning på relevanta sommarkurser främja ett längre arbetsliv. Det är exakt det som regeringen själv pekar på som välfärdens stora utmaning, säger Johannes Danielsson.

Kontakt: Johannes Danielsson 0736-467928
Pressbild