Medlemsråd

Saco studentråd anordnar varje år fler medlemsråd där aktiva inom de olika studentsektionerna har möjlighet att träffas för att tillsammans utvecklas, diskutera och byta erfarenheter sinsemellan.

Publicerad: Tisdag 6 sep 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 6 sep 2022

Saco studentråd bjuder in till medlemsråd den 8 oktober och presidieråd den 9 oktober. Under medlems- och presidierådet kommer ni att få träffa aktiva inom studentsektionerna och få kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och möjlighet till att påverka. Preliminära agendor finns här till höger.

Medlemsråd 8 oktober 12:00-18:00

Här kommer ni att få sätta er in i den politiska situationen efter valet, samhällsekonomin och diskutera påverkansarbete med andra aktiva studenter. Medlemsrådet vänder sig till de som är aktiva i något av Sacoförbundens studentsektioner. Till medlemsrådet får ni skicka upp till tre personer.

Presidieråd 9 oktober 08:45-12:00

Fokuset här kommer att ligga på Saco studentråds politiska program och styrdokument som enligt kongressuppdrag ska genomgå en översyn. Här inkluderas studentsektionerna i ett tidigt stadium i arbetet. Presidierådet vänder sig till studentsektionernas presidialer (ordförande, vice ordförande eller motsvarande) görs delaktiga i ett tidigt stadium av arbetet. Till presidierådet får ni skicka upp till två personer. Samma personer som är med på presidierådet får även vara med på medlemsrådet.

Medlemsrådet och presidierådet kommer båda att äga rum på Sacokansliet på Lilla Nygatan 14 i Stockholm.

Saco studentråd står för kost. Om du behöver resa eller logi kontaktar du ditt förbund.