Sök förtroendeuppdrag!

Är du intresserad av att förbättra villkoren för Sveriges studenter? Saco studentråds valberedning söker nu dig som önskar vara en del av Saco studentråd för verksamhetsåret 2023/2024!

Publicerad: Fredag 21 jan 2022

Senast uppdaterad: Fredag 21 jan 2022

Om Saco studentråd
Saco studentråd är Sveriges största studentfackliga organisation och samlar genom våra 17 studentsektioner över 120 000 studenter. De olika studentsektionerna representerar ett brett spektrum av olika utbildningar, från arkitektur och biomedicin till juridik och arbetsterapi.

Studentrådets arbete syftar till att skapa så goda villkor som möjligt för studenter innan, under och efter utbildningen. Arbetet sker bland annat genom ett aktivt påverkansarbete riktat mot politiker, myndigheter, allmänheten och andra relevanta målgrupper. Saco studentråd har ett gott anseende bland beslutsfattare, och en lång historia av framgångsrikt påverkansarbete sedan 50-talet.

Att vara en del av Saco studentråds styrelse
Som ledamot eller presidial i Saco studentråds styrelse har du studentsektionernas förtroende att leda studentrådets arbete i linje med den politik och verksamhetsplan som fastställts i samband med den årliga kongressen. 

Utöver regelbundna sammanträden arrangerar styrelsen även ett antal medlems- och presidieråd för studentsektionerna där de ges tillfälle för fortbildning och idéutbyte. Tidigare styrelsemedlemmar brukar ge en samstämmig bild av att det är ett spännande och utvecklande uppdrag att vara en del av Saco studentråds styrelse för den som är intresserad av utbildningspolitik och studentfackligt arbete.

Hur du söker till styrelsen
Via nomineringsformuläret här nedan kan du nominera dig under perioden 6 februari till och med den 31 mars. Det kommer gå att söka förtroendeuppdrag som ledamot, vice ordförande eller ordförande. Valberedningen söker även två personer för uppdraget som verksamhetsrevisor. Verksamhetsrevisorernas uppgift är att granska Saco studentråds styrelse och valberedning, och säkerställa att de arbetar i linje med stadgan och de beslut som fattats av kongressen.

Efter bedömning av inkomna ansökningar kommer valberedningen att hålla intervjuer med ett urval av de sökande. Valberedningen meddelar de nominerade under april månad ifall de blir valberedningens kandidater till nästkommande verksamhetsår. Valet, och det slutgiltiga beslutet, sker sedan av ombuden från de olika studentsektionerna på Saco studentråds kongress, 13-14 maj.

Hör gärna av dig till oss i valberedningen om det skulle dyka upp några frågor eller oklarheter på studentradetsvalberedning@saco.se

Nomineringsformulär

Välj det eller de uppdrag du nominerats till