Lina Arvidsson

Ledamot i Saco studentråds styrelse

Är verksam inom: Styrelsen



E-post: lina.arvidsson@saco.se

Studerar juridik vid Göteborgs universitet.

Sök kontakter