Sök till Saco studentråds styrelse 2020/2021

Är du intresserad av att förbättra villkoren för Sveriges studenter? Saco studentråds valberedning söker nu dig som önskar vara en del av den tillträdande styrelsen för verksamhetsåret 2020/2021!

Publicerad: Fredag 13 dec 2019

Senast uppdaterad: Fredag 10 jan 2020

Om Saco studentråd

Saco studentråd är Sveriges studentfackliga centralorganisation, och samlar över 100 000 studenter från 18 olika medlemsförbund. De olika medlemsförbunden/studerandesektionerna representerar ett brett spektrum av olika utbildningar, från arkitektur och biomedicin till juridik och arbetsterapi.

Studentrådets arbete syftar till att skapa så goda villkor som möjligt för studenterna i de olika medlemsförbunden under utbildningen. Arbetet sker bland annat genom ett aktivt påverkansarbete riktat mot politiker, myndigheter, allmänheten och andra relevanta målgrupper. Saco studentråd har ett gott anseende bland beslutsfattare, och en lång historia av framgångsrikt påverkansarbete sedan 50-talet.

Att vara en del av Saco studentråds styrelse

Som ledamot eller presidial i Saco studentråds styrelse har du medlemssektionernas förtroende att leda studentrådets arbete i en positiv riktning, i linje med medlemssektionernas intressen och den politik/verksamhetsplan som fastställts i samband med den årliga kongressen. 

Utöver regelbundna sammanträden inom styrelsen, så arrangerar styrelsen årligen bland annat ett antal medlemsråd, för fortbildning och idéutbyte riktat mot medlemssektionerna, samt en ledarskapsutbildning som finns tillgänglig att söka för medlemmarna inom de respektive sektionerna. Tidigare styrelsemedlemmar brukar ge en samstämmig bild av att det är ett spännande och utvecklande uppdrag att vara en del av Saco studentråds styrelse, för den som är intresserad av utbildningspolitik och studentfackligt arbete.

Hur du söker till styrelsen

På den här webbsidan kommer en länk till ett ansökningsformulär att läggas upp under perioden 13 januari – 28 februari. Det kommer gå att söka förtroendeuppdrag som ledamot, vice ordförande eller ordförande. Valberedningen söker även två personer för uppdraget som förtroendemannarevisor. Förtroendemannarevisorernas uppgift är att granska Saco studentråds styrelse och valberedning, och säkerställa att de arbetar i linje med stadgan och de beslut som fattats av kongressen.

Efter bedömning av inkomna ansökningar kommer valberedningen sedan att hålla intervjuer med ett urval av de sökande. Senast den fjärde maj kommer valberedningen att ha fattat beslut om vilka som nomineras till nästkommande års styrelse. Valet, och det slutgiltiga beslutet, sker sedan av delegaterna från de olika medlemssektionerna, på Saco studentråds årliga kongress, 13-14 juni 2020.

Kontakt:
Isabel Khoure, sammankallande, isabel.khoure@saco.se
Gösta Lundström, gosta.lundstrom@saco.se
André Hermansson, andre.hermansson@saco.se
Rosanna Fagerudd, rosanna.fagerudd@saco.se