Ansökningsformulär för Saco studentråd verksamhetsåret 2020/2021

Inför verksamhetsåret 2020/2021 söker valberedningen kandidaturer för samtliga poster i Saco studentråds styrelse, vilket innefattar en ordförande, en vice ordförande samt fem till sju stycken ledamöter. Utöver detta finns även möjlighet att söka uppdraget som förtroendemannarevisor, där två stycken ska utses i samband med kongressen, 13–14 juni 2020.

Publicerad: Fredag 20 dec 2019

Senast uppdaterad: Måndag 20 jan 2020

Detta ansökningsformulär kommer att vara öppet 13 januari till och med 28 februari. Efter bedömning av inkomna ansökningar kommer valberedningen att hålla intervjuer med ett urval av de sökande. Senast den fjärde maj kommer valberedningen att ha fattat beslut om vilka som inför kongressens beslut kommer föreslås ingå i nästkommande års styrelse.

I formuläret nedan förväntas du ange vilken organisation/fackförbund som nominerar dig till det aktuella uppdraget. Denna organisation är vanligtvis den studentsektion inom det fackförbund där man själv är medlem, men det går även bra att bli nominerad av någon av de andra studentsektionerna. Skulle det dröja att få en formell nominering från en av Saco studentråds studentsektioner går det ändå bra att skicka in ansökan, men vi ser gärna att nomineringen går att bekräfta innan vi bokar möte för intervjuer, som är planerade att ske kring slutet av mars och början av april.

Varmt välkommen med din ansökan!

Hör gärna av dig till oss i valberedningen om det skulle dyka upp några frågor eller oklarheter.

Rosanna Fagerudd, André Hermansson, Gösta Lundström, Isabel Khoure,
Saco studentråds valberedning 2019/2020

Kontakt: Isabel Khoure, sammankallande, isabel.khoure@saco.se

Ansökan:

Som underlag för din kandidatur ber vi dig att svara på följande tre frågor: