Enkät till de politiska partierna

Publicerad: Fredag 18 feb 2022

Senast uppdaterad: Fredag 18 feb 2022

Enkät till de politiska partierna om studiesociala- och politiska frågor

Politiskt parti?

Vad vill ert parti göra för att...

SNABBFRÅGOR (frivilliga)
Är ditt parti för:

1. …psykologer på alla Sveriges studenthälsor?
2. …en höjning och utvidgning av tilläggsbidraget för studerande föräldrar?
3. ...att UKÄ utreder vilka praktiska förutsättningar som finns för studerande föräldrar?
4. …en höjning av studiemedelsräntan?
5. …ett ekonomiskt omställningsstöd för studenter vid examen, som ett examensvillkor i a-kassan?