Studenter som arbetar

På uppdrag av Saco Studentråd och Svenskt Näringsliv har det tagits fram en rapport om Studenters extraarbete. Var extrajobbar studenter, hur mycket extrajobbar de och framförallt - varför?

Publicerad: Torsdag 19 mar 2009

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Rapporten är framtagen dels för att belysa studenters extraarbete, och dels för att diskutera hur en eventuell lag om rätt till heltid skulle påverka möjligheten för studenter att skaffa ett extrajobb. Ungefär 200 000 studenter arbetar extra vid sidan av studierna.

Enligt rapporten är de två främsta skälen till studenters extraarbete att studenterna behöver arbeta extra på grund av ekonomiska skäl samt att studenterna vill skaffa sig arbetslivserfarenhet.

Tydligt i rapporten är att de flesta studenter som extrajobbar, nästan var fjärde, gör det inom hälso- sjukvård, och omvårdnad.

Tillsammans med Svenskt Näringsliv är Saco Studentråd oroade över vad som kommer ske med studenternas möjlighet till extrajobb om en lag om heltid införs. Troligen kommer många deltidsjobb då att försvinna, när arbetsgivarna drar sig för att anställa för många på deltid eftersom de då riskerar att alla deltidsanställda kräver heltidsanställningar.

- Studenternas perspektiv har inte kommit fram i debatten om en heltidslagstiftning, menar Stina Hamberg. Detta trots att extraarbetande studenter utgör en stor andel av de totalt runt en miljon deltidsanställda i Sverige. Därför har vi tagit fram den här rapporten.