En bro över glappet - om samverkan

Allt fler undersökningar visar att det är kontakter och spontanansökningar som leder till jobb, inte ständiga besök hos arbetsförmedlingen. Det blir alltså allt viktigare för studenter att under studietiden få kontakt med arbetsmarknaden och förbereda sig för utträdet på arbetsmarknaden.

Publicerad: Onsdag 8 sep 2010

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Därför driver Saco Studentråd på, för att samverkan och arbetslivsanknytning ska bli en naturlig del i utbildningen, på varje kurs, på varje program och på varje lärosäte.

Därför släpper vi den här rapporten, med goda exempel på hur samverkan kan se ut och fungera. Men också med goda argument för varför samverkan är viktigt. Och med goda argument för varför samverkan måste få kosta. För den som betalar för samverkan - det är studenten själv.