Fortfarande utbildning straffbart?

Detta är den åttonde versionen av Utbildning straffbart? som Saco Studentråd skriver tillsammans med Umeå studentkår, Uppsala studentkår och Stockholms universitets studentkår. Vi hade aldrig hoppats på att behöva ge ut denna rapport så många gånger. Men oroväckande nog är problembilden i stort sett densamma. Och våra förslag till lösningar är oprövade trots att problemen kvarstår. Fortfarande finns också stora brister i studiestöd och trygghetssystem för studenter och doktorander.

Publicerad: Fredag 29 jun 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Studieval,
Utbildning & forskning

Se seminariet om rapporten här:

Den här rapporten skriver vi för att vi vill berätta hur det ligger till. Men
framför allt för att visa på hur det borde vara. Många studiesociala utredningar
har försökt lösa studentgruppens problem. Alltför lite har tyvärr genomförts.
Nu är frågorna på dagordningen igen. Vi vill med denna rapport göra ett
inspel till den pågående parlamentariskt sammansatta socialförsäkringsutredningen.

Dagens trygghetssystem för studenter är orimligt komplicerade.
De fungerar inte som det var tänkt och de är uppbyggda efter en homogen
studentgrupp som inte längre finns. Det är hög tid för utredningen att föreslå
förändringar och för regeringen att genomföra dem.

Studenters bristande trygghetssystem måste också ses i ett bredare perspektiv.
Regeringens vårproposition 2012 fokuserade på den svenska examensåldern
från högre utbildning. Med våra 29,5 år i genomsnitt ligger vi högt
bland OECD-länderna och regeringens uttalade mål är att sänka antagningsåldern
till högre utbildning. I denna rapport problematiserar vi genomströmningsdebatten
och det ensidiga fokuset på tidig antagningsålder. Examensålder
är ett dåligt mått. Med resultat från en ny rapport från Högskoleverket
visar vi att examensålder är ett dåligt mått och att bristande kvalitet i högre
utbildning och illa fungerande trygghetssystem för studentgruppen leder till
att studenter inte avslutar sin utbildning i tid.

Det är dags att ta vara på de stora investeringar samhälle och individ gör i
högre utbildning. Både individ och samhälle förlorar på att studenterna blir
kvar längre i högre utbildning än nödvändigt. Högskoleverkets siffror talar
sitt tydliga språk. Det är dags att vi skapar ett fungerande socialförsäkringssystem.
Med goda förutsättningar för att studera kan staten hjälpa studenter
genom utbildningen i stället för att stjälpa dem.