Rätt jobb, inte ett jobb. - Ett ansvarsfullt matchningslån för nyexaminerade akademiker

Denna rapport handlar om matchning av nyexaminerade akademiker på arbetsmarknaden. Här presenterar Saco Studentråds sitt förslag på hur övergången mellan studier och arbetsmarknad kan göras smidigare.

Publicerad: Måndag 3 dec 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

Se hearingen om rapporten.

Matchning handlar om att nyexaminerade akademiker ska få rätt jobb och
inte bara ett jobb. När akademiker arbetar med yrken de är
överkvalificerade för blir resultatet en sämre fungerande arbetsmarknad
för alla. Forskning har visat att många individer som hamnar på fel nivå
till en början aldrig kommer ifatt lönemässigt under resterande yrkesliv,
vilket i sin tur även påverkar skattebasen. För att öka chanserna för en god
matchning föreslår Saco Studentråd i denna rapport att ett stöd i form av
ett matchningslån införs efter avslutade studier.

Rapporten visar vikten av en välfungerande matchning av nyexaminerade
akademiker på arbetsmarknaden. När akademiker arbetar inom yrken
som inte matchar deras kvalifikationer skapas en dåligt fungerande
arbetsmarknad för alla grupper – både de med och de utan högre
utbildning.

I den högre utbildningen hör arbetsmarknads- och utbildningspolitik
ihop. Styrkan i matchningslånet som vi föreslår är att det knyter ihop
behovet av arbetslivsanknytning i högre utbildning med en aktiv
arbetsmarknadspolitik efter examen. Den viktigaste pusselbiten för att få
rätt jobb efter examen är arbetslivsanknytning under utbildningen, vilket i
dag saknas. I förslaget om matchningslån är stödet efter examen
kombinerat med att karriärcentrum utökas på lärosätena med koppling till
arbetsförmedlingen.

Rapporten är skriven av Love Hansson som står för rapportens innehåll.
Utifrån rapporten har sedan Saco Studentråd tillsammans med
rapportförfattaren utformat konkreta förslag. Matchning är en komplex
fråga och förslaget om ett matchningslån kommer inte att lösa alla
problem. Men alla pusselbitar behövs och kan detta hjälpa en del av
studentgruppen att matchas mer rätt efter studierna är alla vinnare – både
studenterna och samhället.