Saco Studentråds politiska program 2013- 2016

Det politiska programmet innehåller Saco Studentråds visioner och politiska åsikter rörande högre utbildning, förutsättningar att studera och vägar efter examen.

Publicerad: Fredag 21 dec 2012

Senast uppdaterad: Torsdag 19 feb 2015

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

Saco Studentråd delar Sacos vision om ett kunskapssamhälle för alla, med en hög kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell frihet under ansvar. En viktig del i detta är att den högre utbildningen håller en god kvalitet och att alla ges lika möjligheter att ta del av den.

Ekonomiska och sociala förutsättningar ska inte avgöra en individs möjlighet att genomgå en högre utbildning. För en bred rekrytering och en hög genomströmning är det viktigt att studenter har tillgång till ett generöst studiemedel och fungerande trygghetssystem.

Saco Studentråd vill att övergången mellan studier och arbetsliv ska vara enkel och trygg. En högre utbildning ska vara användbar, jämförbar samt förbereda studenterna att möta förändringar i sitt framtida arbetsliv.