Rapportsök

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 27 träffar.

Saco studentråds studieresa till Köpenhamn

Tisdag 19 apr 2022

Rapport Den 14 mars åkte Saco studentråds styrelse på studieresa till Köpenhamn. I den här rapporten redovisar styrelsen sina lärdomar, erfarenheter och slutsatser som är till nytta för Sacofederationen.

Trygghetsvalet

Torsdag 24 feb 2022

Rapport I Saco studentråds rapport presenteras förslag för ökad trygghet för unga studerande och akademiker.

För ökad trygghet i studievardagen

Tisdag 1 feb 2022

Rapport Studenter som grupp är långt mer heterogen än vad ofta utmålas och gruppen i stort står inför många problem, både på grupp- och individnivå. I den här sammanställningen presenterar Saco studentråd ett antal åtgärder som vi skulle vilja se för att förbättra studievardagen för Sveriges studenter.

Fler i studier, fler i otrygghet

Söndag 2 maj 2021

Rapport I den här rapporten kartlägger Saco studentråd bristerna i skyddsnätet för studenter och föreslår konkreta åtgärder för att trygga studenters situation under och efter studietiden.

Hur mår studenthälsan?

Måndag 18 maj 2020

Rapport Vilka förutsättningar har landets studenthälsor att se till att studenterna mår bra? Saco har i en ny undersökning granskat studenthälsans uppdrag att förebygga ohälsa. Resultatet visar att det finns mycket som kan göras bättre och att deras statliga uppdrag är väldigt otydligt.

Farhågor och framtidsspaningar

Torsdag 9 apr 2020

Rapport Varannan student  uppger att deras utbildning gav dem en uppfattning om vilken arbetsmarknad de kan förvänta sig  efter utbildningen.  Sex av tio akademiker anser att arbetsmiljö och arbetsvillkor är fackföreningars viktigaste uppgifter.  Att trygghet  är  en framtidsfråga för  högskolestudenter  framgår också av Saco Studentråds nya studie som gjorts i samarbete med  Novus Opinon.

Handbok om engagemang

Fredag 21 feb 2020

Rapport I detta material presenteras ideellt engagemang ur ett motivationsperspektiv med syfte att förbereda Saco federationens studentsektioner för ett hållbart styrelsearbete.

Investera i morgondagens utförare – för bättre matchning på vägen in och ut ur högskolan

Torsdag 29 nov 2018

Rapport I Saco studentråds rapport presenteras förslag på åtgärder för att bättre förbereda studenterna för deras framtida arbetsmarknad.

Ett smartare studiemedel

Onsdag 14 nov 2018

Rapport Examenslån för bättre genomströmning, mindre undanträngning och en hållbar studietid. I Saco studentråds nya rapport föreslås nya reformer i det svenska studiemedelssystemet.

Så bygger vi broar mellan arbetsgivare & studenter

Torsdag 24 nov 2016

Rapport Ett relevant extra- eller sommarjobb ger värdefulla kontakter och erfarenheter inför det kommande arbetslivet. I den här rapporten har Saco studentråd kartlagt olika avtal och riktlinjer som kan hjälpa studenter till ett relevant jobb vid sidan av studierna. Den visar att det finns flera goda exempel som förtjänar en större spridning.