Remissvar: Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor (U2011/5414/UH)

Saco Studentråds yttrande avseende Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa edamöter i styrelserna för universitet och högskolor (U2011/5414/UH)

Publicerad: Måndag 6 feb 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning