Remissvar: Saco Studentråds yttrande avseende pensionsåldersutredningen

Saco Studentråd har getts möjlighet att yttra sig över remissen SOU 2013:25, Åtgärder för ett längre arbetsliv. Detta yttrande berör främst de delar av utredningen som behandlar frågor kopplade till utbildningssystemet. I övrigt står vi bakom Sacos svar på remissen.

Publicerad: Måndag 10 mar 2014

Nyckelord:
Socialförsäkringar