Remissvar: Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Vår arbetsmarknad rör sig idag snabbare än vad den tidigare gjort. Därför måste även arbetskraften vara flexibel och snabbfotad för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden.

Publicerad: Torsdag 29 okt 2020

Senast uppdaterad: Torsdag 29 okt 2020

Nyckelord:
Arbetsmarknad