Remissvar: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Saco studentråd välkomnar översyner och genomlysningar av högskolans verksamhet men anser att det finns mycket att göra på området kopplat till att matcha utbildningar mot de framtida omställningarna på arbetsmarknaden, samverka med omgivande samhälle, försörjning av grundutbildning samt välinformerade studieval för att förebygga snedrekrytering.

Publicerad: Måndag 28 sep 2020

Senast uppdaterad: Måndag 28 sep 2020

Nyckelord:
Utbildningspolitik