Remissvar: En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

Saco studentråd är överlag positiva till förslaget om att fler universitet och högskolor ska kunna tillhandahålla bostäder. Utbytesstudenter och internationella studenter har det i regel svårare att komma in på bostadsmarknaden än inhemska studenter. Att försöka underlätta för dem gynnar den internationalisering som stärker Sverige som kunskapsnation. Vi anser däremot att förslaget kan utökas till fler grupper av studenter.

Publicerad: Torsdag 22 sep 2022

Senast uppdaterad: Torsdag 22 sep 2022