Remissvar: Startlån till förstagångsköpare av bostad

Saco studentråd anser att ett startlån är en nödvändig snabbåtgärd för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden. Ett startlån skulle inte innebära att färre insatser behövs för att öka bostadsbyggandet i övrigt – särskilt vad gäller byggande av studentbostäder och mindre hyresrätter.

Publicerad: Tisdag 13 sep 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 13 sep 2022