Remissvar: Uppdrag att ta fram en ny modell för beräkning av ränta på studielån

Saco studentråd anser att regeringens motivation till räntehöjningen är bristfällig. Omställningsstudiestödet är en bra reform som arbetsmarknadens parter har förhandlat fram. Ingenstans i överenskommelsen nämns en räntehöjning på studielånsräntan. Att relativt kapitalstarka yrkesverksammas möjligheter till omställning ska finansieras av relativt kapitalsvaga personer som väljer att studera som första steg i arbetslivet är inte rättvist och skickar en tydlig negativ signal om värdet av högre utbildning tidigt i livet.

Publicerad: Onsdag 24 aug 2022

Senast uppdaterad: Onsdag 24 aug 2022

Nyckelord:
CSN & antagning