Yttrande inför forskningspropositionen: Gör studenter till brygga mellan forskning, innovation och samhälle

Med en god forsknings- och arbetsanknytning i all högre utbildning skulle studenter kunna bilda en brygga mellan samhälle, arbetsliv och akademi. Idag är samverkan inom utbildningen ett underutnyttjat medel för att nå ut med den kunskap som produceras på landets lärosäten. Dessutom brister villkoren för doktorander och forskningsanställda, något som påverkar utbildningen negativt.

Publicerad: Onsdag 4 nov 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 4 nov 2015