Remissvar: Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH)

Saco studentråd ställer sig positiva till huvuddragen i förslaget. Studentrådet ser tydliga fördelar med att lärosätets egen kvalitetssäkring står i fokus och att studenternas delaktighet och inflytande kommer vara fortsatt prioriterat. Saco studentråd vill med detta yttrande lyfta ett antal synpunkter gällande jämförbarheten, hur utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet ska utvärderas samt studenternas förutsättningar att studera. Läs remissvaret i sin helhet genom att klicka på länken till höger.

Publicerad: Torsdag 7 maj 2015

Senast uppdaterad: Måndag 24 aug 2015