Remissvar: Saco Studentråds yttrande kring Långtidsutredningen 2011 – Huvudbetänkande (SOU 2011:11)

Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående Långtidsutredningen 2011 – Huvudbetänkande (SOU 2011:11).

Publicerad: Tisdag 7 jun 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Studieval,
Utbildning & forskning

Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter.