Saco Studentråds yttrande angående förslag till en modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer – NQF (YH2011/498)

Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående förslag till en modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer – NQF (YH2011/498).

Publicerad: Torsdag 18 aug 2011

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Läs hela remissen.