Yttrande angående promemorian ”Förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn avlidit”

Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående promemorian förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn avlidit. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör i huvudsak vilka konsekvenser promemorians förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter. Saco Studentråd tillstyrker de i promemorian föreslagna lag- och förordningsändringarna, med förbehållet att när en ersättning knyts till studiemedlet blir sommaruppehållet en problematisk tid.

Publicerad: Tisdag 7 dec 2010

Nyckelord:
Socialförsäkringar