Remissök

Remissvar eller yttranden över statliga utredningar.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 46 träffar.

Remissvar: Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

Tisdag 1 feb 2022
Ämnen Utbildningspolitik

Remissvar Saco studentråd ställer sig överlag positiv till utredningens förslag. Saco studentråd delar utredningens bild att belastningsregisterkontroll innebär en begränsning i individens möjligheter till återanpassning till samhället. Samtidigt är det, som utredningen vidare påpekar, befogat att en belastningsregisterkontroll införs inom vissa utbildningar för att upprätthålla förtroendet för välfärden.

Remissvar: Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Torsdag 29 okt 2020
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Vår arbetsmarknad rör sig idag snabbare än vad den tidigare gjort. Därför måste även arbetskraften vara flexibel och snabbfotad för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden.

Remissvar: Bättre studiestöd till äldre

Måndag 28 sep 2020
Ämnen Utbildningspolitik

Remissvar Saco studentråd välkomnar en översyn av studiestödssystemet.

Remissvar: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Måndag 28 sep 2020
Ämnen Pension

Remissvar Saco studentråd delar bilden av att en åldrande befolkning gör det påkallat med höjda åldersgränser för pensionsåldern, detta i syfte att säkerställa finansieringen av framtidens pensionssystem.

Remissvar: Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

Måndag 28 sep 2020
Ämnen Utbildningspolitik

Remissvar Saco studentråd tycker att välinformerade val är en otroligt viktig fråga för att bryta segregation. Därtill är ett förtydligande av vägledning i skolan ett viktigt steg på vägen mot en jämlik möjlighet att söka högre utbildning.

Remissvar: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Måndag 28 sep 2020
Ämnen Utbildningspolitik

Remissvar Saco studentråd välkomnar översyner och genomlysningar av högskolans verksamhet men anser att det finns mycket att göra på området kopplat till att matcha utbildningar mot de framtida omställningarna på arbetsmarknaden, samverka med omgivande samhälle, försörjning av grundutbildning samt välinformerade studieval för att förebygga snedrekrytering.

Remissvar: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

Måndag 28 sep 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco studentråd lyfter vikten av studenters trygghet också måste prioriteras i trygghetssystemen.

Remissvar: Tryggare villkor för doktorander

Onsdag 22 jun 2016

Remissvar Saco studentråd välkomnar utredningens förslag om att ta bort utbildningsbidraget för doktorander liksom förslaget att fasa ut användningen av stipendier som ersättning för arbete. Det är vår ståndpunkt att alla doktorander ska erbjudas anställning från första utbildningsdagen. Saco studentråd önskar att utredningen hade gått längre vad gäller frågan om stipendier.

Remissvar: Låt fler forma framtiden!

Onsdag 22 jun 2016

Remissvar Saco studentråd välkomnar att Demokratiutredningen så tydligt slår fast att högskolan är en unik arena för öppen demokratisk debatt, och att det därför är viktigt att olika organiserade intressen har förutsättningar att vara verksamma vid högskolan.

Yttrande inför forskningspropositionen: Gör studenter till brygga mellan forskning, innovation och samhälle

Onsdag 4 nov 2015

Remissvar Med en god forsknings- och arbetsanknytning i all högre utbildning skulle studenter kunna bilda en brygga mellan samhälle, arbetsliv och akademi. Idag är samverkan inom utbildningen ett underutnyttjat medel för att nå ut med den kunskap som produceras på landets lärosäten. Dessutom brister villkoren för doktorander och forskningsanställda, något som påverkar utbildningen negativt.