Remissök

Remissvar eller yttranden över statliga utredningar.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 50 träffar.

Remissvar: Saco Studentråds yttrande avseende Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat (U2012/6797/SF).

Måndag 25 feb 2013
Ämnen Socialförsäkringar, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående remissen Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat (U2012/6797/SF). Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör främst de konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter.

Remissvar: Saco Studentråds yttrande avseende Harmoniserat inkomstbegrepp – Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna (SOU 2012:47).

Fredag 23 nov 2012
Ämnen Socialförsäkringar, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har gett möjlighet att svara på Sacos remiss rörande Harmoniserat inkomstbegrepp – Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna, SOU 2012:47.

Remissvar: Saco Studentråds yttrande avseende Centrala studiestödsnämndens promemoria Förslag till ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken (U2011/6107/SF).

Fredag 13 jul 2012
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd tillstyrker förslaget rörande förändring av förordningen. Förändringen stärker CSNs särskilda roll som expertmyndighet.

Remissvar: Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5).

Onsdag 27 jun 2012
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5).

Saco Studentråds yttrande avseende förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor

Tisdag 12 jun 2012
Ämnen Socialförsäkringar, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med ett yttrande avseende förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (U2012/2475/UH). Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter.

Remissvar:Saco Studentråds yttrande avseende I gränslandet – Social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 2011:74)

Onsdag 18 apr 2012
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco Studentråd har svarat på remissen I gränslandet – Social trygghet vid gränsarbete i Norden.

Remissvar: Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1)

Fredag 24 feb 2012
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående utredningen Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1).

Remissvar: Månadsuppgifter – Snabbt och enkelt SOU 2011:40.

Måndag 6 feb 2012
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående utredningen Månadsuppgifter – Snabbt och enkelt SOU 2011:40, och inkommer härmed med sitt yttrande.

Remissvar: Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor (U2011/5414/UH)

Måndag 6 feb 2012
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråds yttrande avseende Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa edamöter i styrelserna för universitet och högskolor (U2011/5414/UH)