Remissök

Remissvar eller yttranden över statliga utredningar.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 50 träffar.

Remisssvar Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet.

Onsdag 13 apr 2011
Ämnen Socialförsäkringar, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående regeringens förslag om förändringar i studiestödssystemet, och inkommer härmed med sitt yttrande. Läs nedan hela remissvaret.

Remissvar: Kompetens och ansvar (SOU 2010:65)

Tisdag 8 mar 2011
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsmarknad, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningen ”Kompetens och ansvar” som behandlar behörighetsregleringen inom hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänsten. Utredningen ska bland annat hantera frågan om antalet reglerade yrkesgrupper inom området bör förändras.

Ang. ändrade regler för studiemedel för studerande på högskolor och universitet

Torsdag 16 dec 2010
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Ang. ändrade regler för studiemedel för studerande på högskolor och universitet Saco Studentråd är mycket positiva till att regeringen ska ändra reglerna för studiemedel, efter hårt arbete från teknologkårerna och Sveriges Ingenjörer. Det är orimligt att studenter drabbas för att studieplaner och lagar inte är kompatibla. Saco Studentråd har blivit upplysta om att alla utbildningar som i dagsläget har ett annorlunda upplagt studieår kommer att omfattas av den planerade lagändringen, oavsett inom vilken disciplin utbildningen ges. Vi ser det som självklart, och är glada för att även utbildningsdepartementet gör det.

Yttrande angående promemorian ”Förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn avlidit”

Tisdag 7 dec 2010
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående promemorian förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn avlidit. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör i huvudsak vilka konsekvenser promemorians förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter. Saco Studentråd tillstyrker de i promemorian föreslagna lag- och förordningsändringarna, med förbehållet att när en ersättning knyts till studiemedlet blir sommaruppehållet en problematisk tid.

Remissvar: Yttrande angående ”Förbättrad återbetalning av studieskulder” SOU 2010:54

Fredag 1 okt 2010
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag om förbättrad återbetalning av studieskulder. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör i huvudsak vilka konsekvenser delbetänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter. Det är mycket viktigt för stabiliteten i studiemedelssystemet och för allmänhetens förtroende till studiemedelssystemet, att studiemedelsskulderna betalas av i så hög utsträckning som möjligt. Saco Studentråd ställer sig därför bakom intentionerna i delbetänkandet.

Yttrande angående PM ”Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit, m.m.”

Onsdag 18 aug 2010
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag om tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit m.m.

Saco Studentråds yttrande angående Högskoleverkets rapport Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildningen (2009:20 R)

Måndag 22 feb 2010
Ämnen Studieval, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående Högskoleverkets rapport Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildningen. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter.

Saco Studentråds yttrande avseende ”Promemoria om urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön” U2010/832/UH

Måndag 22 feb 2010
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag om ändrade regler vid urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter. Saco Studentråd tillstyrker promemorians förslag om avskaffande av positiv särbehandling eftersom det är en trubbig metod som tar sikte på symptom snarare än strukturer.

Saco Studentråds yttrande avseende ”Promemoria med förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor, m.m” U2010/222/UH

Måndag 8 feb 2010
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter.