Remissök

Remissvar eller yttranden över statliga utredningar.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 45 träffar.

Remissvar: Yttrande angående ”Förbättrad återbetalning av studieskulder” SOU 2010:54

Fredag 1 okt 2010
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag om förbättrad återbetalning av studieskulder. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör i huvudsak vilka konsekvenser delbetänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter. Det är mycket viktigt för stabiliteten i studiemedelssystemet och för allmänhetens förtroende till studiemedelssystemet, att studiemedelsskulderna betalas av i så hög utsträckning som möjligt. Saco Studentråd ställer sig därför bakom intentionerna i delbetänkandet.

Yttrande angående PM ”Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit, m.m.”

Onsdag 18 aug 2010
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag om tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit m.m.

Saco Studentråds yttrande angående Högskoleverkets rapport Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildningen (2009:20 R)

Måndag 22 feb 2010
Ämnen Studieval, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående Högskoleverkets rapport Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildningen. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter.

Saco Studentråds yttrande avseende ”Promemoria om urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön” U2010/832/UH

Måndag 22 feb 2010
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag om ändrade regler vid urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter. Saco Studentråd tillstyrker promemorians förslag om avskaffande av positiv särbehandling eftersom det är en trubbig metod som tar sikte på symptom snarare än strukturer.

Saco Studentråds yttrande avseende ”Promemoria med förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor, m.m” U2010/222/UH

Måndag 8 feb 2010
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter.