Sök

40 träffar på "Kansliet"

Anita Ruud

Chef Verksamhetsstöd och HR
Är verksam inom: Kansliet, Kansliledning, Verksamhetsstöd

Telefon: 08-613 48 32

E-post: anita.ruud@saco.se

Annika Lukasson

Projektledare fastighet
Är verksam inom: Kansliet, Verksamhetsstöd

Peter Olding

Chef Federationsstöd
Är verksam inom: Kansliet, Kansliledning, Federationsstöd

Telefon: 08-613 48 31

Mobiltelefon: peter.olding@saco.se

Agnes Hedin

Ansvarig digitala kanaler
Är verksam inom: Kansliet, Kommunikation