Sök

39 träffar på "Kansliet"

Teresa Södergren

Ordförandeassistent och Office Manager
Är verksam inom: Verksamhetsstöd, Kansliet

E-post: teresa.sodergren@saco.se

Mobiltelefon: 076-108 72 63

Peter Olding

Federationssekreterare
Är verksam inom: Kansliet, Kansliledning

Annika Lukasson

Ekonomiansvarig, projektledare fastighet
Är verksam inom: Kansliet, Verksamhetsstöd

Laila Abdallah

Internationell sekreterare (tjänstledig)
Är verksam inom: Kansliet, Samhällspolitik