Anmälan till Sacos SYV-kurs

Du behöver ej redan nu bestämma vilka dagar du vill delta utan gör en generell anmälan för att få information om de olika kurstillfällena. Det behöver också anmäla dig om du vill få tillgång till materialet i efterhand, då detta inte kommer att publiceras publikt.

test

Kursen är gratis och hålls digitalt under ett par fredagar under året, mellan kl. 9–12:

Anmäl dig för att få information och programmet inför respektive tillfälle och bestäm allt eftersom om du deltar live, tittar i efterhand eller skippar helt.


Anmälan