Anmälan till Sacos Kompetensutvecklingsprogram för studievägledare

Här skickar du in din anmälan. Vi bekräftar om du har fått plats allteftersom, så ju tidigare du anmäler dig desto större chans att du får en plats. För dig som jobbar i grundskolan dröjer det dock något längre innan du får besked eftersom vi måste säkerställa att vi har tillräckligt många deltagare från gymnasiet.

Anmälan till Sacos Kompetensutvecklinsgprogram för studievägledare

BINDANDE ANMÄLAN, gäller hela kurspaketet Kursdatum:
29 september, 17 november, 26 januari och 20 april
   
Jag förbinder mig att jobba på Sacomässan och föredrar följande datum
Jag har förankrat hos Skolledningen att jag medverkar i Vägledningen på Saco Studentmässa.
  Observera att du som inte kan medverka i vägledningsmontern kommer att faktureras 2 000 kr (exkl moms) i kursavgift. Detta gäller även dig som inte fullföljer ditt åtagande att medverka eftersom vi då måste ta in extra personal mot betalning.