Anmälan till Sacos kompetensutvecklingsprogram för studievägledare 2019/20

Här skickar du in din anmälan. Vi bekräftar om du har fått plats allteftersom, så ju tidigare du anmäler dig desto större chans har du.

Kursen är alltid på fredagar hos Saco i Stockholm. Detta läsårets kursdagar är 27 september, 15 november, 31 januari och 24 april. Frukost dukas fram kl 9 och kursstart är kl 10. Vi avslutar dagen kring 16. 

Kursen är gratis för dig som kan jobba 4-5 timmar på mässan. Annrs kostar hela kursen 2 000 kronor och ett enstaka kurstillfälle 500 kronor.

Dagar jag kan jobba på mässan