Sacos böcker för studievalet

Saco ger ut fyra böcker för studievalet: inspirationsboken om högskoleyrken Välja yrke, arbetsmarknadsprognosen Framtidsutsikter,  studievalsinspirationen Konsten att välja utbildning och studieteknikboken Hur pluggar du?

Nyckelord:
Studieval

Framtidsutsikter är slut i lager

Saco har beslutat att skjuta fram publiceringen av arbetsmarknadsprognosen Framtidsutsikter för 2025 eftersom det just nu är omöjligt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna av coronaviruset. Vi beklagar och återkommer när vi vet mer.

Den senaste prgnosen hittar du i den digitala versionen här


 

Om våra böcker

Välja yrke - helt ny version hösten 2019! Lämpar sig nu också bättre för grundskolan.

Välja yrke blir från i höst en inspirationsbok om högskoleyrken, där yrkena dels beskrivs mycket kortfattat enligt den här dummyn samt med intervjuer som i  dummyn. Boken hänvisar vidare med bl.a. qr-koder till det kompletta innehållet på Yrken A-Ö på vår hemsida.Sacoförbunden, som är experter på sina respektive yrkesområden, står för textinnehållet.

Välja yrke är leveransklar v43 och kan beställas kostnadsfritt av studievägledare. 

Framtidsutsikter

Framtidsutsikter är Saco och förbundens prognos för arbetsmarknaden för ett antal högskoleyrken, närmare bestämt fem år framåt i tiden. Våra prognoser finns också som interaktiv version. Framtidsutsikter uppdateras och ges ut i en ny tryckt under våren 2020 när vi vet mer om situationen med coronaviruset.

Konsten att välja utbildning

Studievägledaren Ingmar Andersson är en mycket inspirerande föreläsare bland annat känd från Saco Studentmässor. Den här boken är en fantastisk inspiration och vägledning i studievalet. Ingmars seminarier från Saco Studentmässa finns också på film på vår youtubekanal.

"Hur pluggar du?" - bok om studieteknik av Ingmar Andersson

Bra och insprerande tips om hur man vässar sin studieteknik. Tänkt måkgrupp är högskolestudenter, men den fungerar bra på gymnasiet också. Ingmar Anderssons föreläsningar om studieteknik på Saco Studentmässor finns på www.youtube.com/sacomassor