Sacos böcker för studievalet

Saco ger ut fyra böcker för studievalet: faktaboken om högskoleyrken Välja yrke, arbetsmarknadsprognosen Framtidsutsikter,  studievalsinspirationen Konsten att välja utbildning och studieteknikboken Hur pluggar du? Våra trycksaker kan beställas kostnadsfritt av alla som arbetar med studievägledning så långt lagret räcker. Privatpersoner får beställa max två exemplar av varje bok utan kostnad.

Nyckelord:
Studieval

Våra trycksaker kan beställas kostnadsfritt av alla som arbetar med studievägledning (gäller alla skolformer, även eftergymnasiala utbildningar) så långt lagret räcker. Privatpersoner får beställa max två exemplar av varje bok utan kostnad.

  • Välja yrke ges ut i ny utgåva varje år vecka 43
  • Framtidsutsikter ges ut i ny utgåva varje år inför Saco Studentmässor. 2018 års upplaga publiceras 27 november

 

Om våra böcker

Välja yrke

Välja yrke är en uppslagsbok över högskoleyrken, med textinnehåll av Sacoförbunden som är specialister på sina respektive yrkesområden. Välja yrke uppdateras varje år (leveransklar v43) och kan beställas kostnadsfritt av studievägledare. Den nyaste versionen finns nu redan som pdf för nedladdning till höger. Yrkestexterna finns också som webbversion med möjlighet att ställa frågor till våra förbund.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikter är Saco och förbundens prognos för arbetsmarknaden för ett antal högskoleyrken, närmare bestämt fem år framåt i tiden. Våra prognoser finns också som interaktiv version. Framtidsutsikter uppdateras och ges ut i en ny tryckt utgåva varje höst i slutet av november.

Konsten att välja utbildning

Studievägledaren Ingmar Andersson är en mycket inspirerande föreläsare bland annat känd från Saco Studentmässor. Den här boken är en fantastisk inspiration och vägledning i studievalet. Ingmars seminarier från Saco Studentmässa finns också på film på vår youtubekanal.

"Hur pluggar du?" - ny bok om studieteknik av Ingmar Andersson

Finns att ladda ner här och kan beställas tillsammans med de andra böckerna. Ingmar Anderssons föreläsningar om studieteknik på Saco Studentmässor finns på www.youtube.com/sacomassor