Guide till studievalet

Följ vår guide och gör ett medvetet studieval.

Första stegt hjälper dig komma fram till vad du egentligen vill och behöver. Andra steget handlar om att scanna av vad som finns för dig på utbildningsmarknaden. Och i sista steget får du hjälp att sammanfatta, priotitera och välja det som passar dig bäst.

ANNONSER