Lär dig välja med INÅT - UTÅT - FRAMÅT

Guiden INÅT - UTÅT - FRAMÅT leder dig genom ditt studieval så att det blir riktigt genomtänkt.

 

Du måste bli medveten om dig själv. Dina färdigheter, intressen, ambitioner, resurser och begränsningar. Helt enkelt din personlighet. Vad finns därinne som du kan använda för att välja rätt.
Till INÅT

 

Du måste bli medveten om alternativen. Vad finns att välja på? Utbildningar och yrken som du inte känner till kan du inte välja. Vilka fördelar och nackdelar finns hos de olika alternativen? Det gäller att bli bekant med dina möjligheter
därute.
Till UTÅT

 

Här gäller det att para ihop inåt med utåt. Att knyta ihop säcken. Att resonera med dig själv, och för den delen även med andra.
Till FRAMÅT

Ta vara på chanserna!

Ta vara på tillfällen när de ges. Mässor, öppna hus, informationstillfällen. Det kan förändra ditt liv!