Hantera hinder

Hinder kan vara olika svåra att ta sig förbi. Ibland kan det räcka med att tänka i lite nya banor.

Det finns olika slags hinder och kan behöva tacklas på lite olika sätt. Lär känna din fiende, hindret, för att ta reda på hur du kan ta dig förbi.

Skriv ner dina hinder

  • Fundera på om ett hinder är verkligt eller upplevt. 
  • Vad krävs för att ta dig förbi hindret. Är du beredd att ta dig an den uppgiften?
  • Diskutera med andra. Vänner, föräldrar, lärare, studievägledare. Se om de kan hjälpa dig att hitta lösningen.

Fysiska hinder

Här handlar det bland annat om funktionshinder, ADHD, dyslexi, dålig kondition, defekt färgseende, för hög eller till och med för låg ålder. I vissa fall går dessa inte att komma förbi. Ett exempel är att du måste ha normalt färgseende för att bli antagen till en flyledarutbildning. Det är faktiskt inte så mycket att göra åt. Då får du försöka hitta något annat. Men dålig kondition behöver inte vara ett hinder för att söka till Polishögskolan eftersom det faktiskt går mycket bra att förbättra sin kondition om man bara vill.

Psykologiska hinder

Du kanske har dåligt självförtroende. Eller har du kanske en felaktig uppfattning om din egen förmåga?  Eller din sociala bakgrund? Social bakgrund och kön är de enskilt största krafterna som begränsar dina valalternativ. Kom ihåg att den begränsningen bara finns i ditt eget huvud.

Det finns olika slags hinder och kan behöva tacklas på lite olika sätt. Lär känna din fiende, hindret, för att ta reda på hur du kan ta dig förbi.

Personliga hinder

Detta är hinder av mer privat karaktär som kan stoppa dig. Du kanske inte är beredd att bryta upp från familjen, pojk/flickvännen, sällskapsdjuret, föreningslivet eller kompisarna. Om du är lite äldre kanske du hunnit skaffa egna barn, hus och fast jobb. I vår västerländska kultur är vi oerhört individcentrerade. Vad passar mig? Vad vill jag? I många andra kulturer betonas familjens, släktens och gruppens önskemål på ett helt annat sätt. Här måste du i alla fall fråga dig vilka hänsyn din omgivning kräver.

Formella hinder

Du kanske saknar behörighet? Eller för låga betyg eller ett högskoleprov som inte räcker. Det finns hjälp, bara du är motiverad.
Effektiv studieteknik gör stor skillnad. Du får veta mer om studieteknik här.
Det finns också studiehjälp att få. Här kan du läsa mer om det

Ekonomiska hinder

De flesta eftergymnasiala utbildningarna i Sverige är gratis, men det finns en del som kostar. Och för vissa udda utbildningar ges inget studiestöd och då kanske du inte har råd? Den som har haft ett jobb ett tag och har hunnit skaffa sig en viss levnadsstandard kan uppleva det jobbigt att börja plugga. 
Utlandsstudier är också något som kan kosta mycker pengar..

Geografiska hinder

Är avståndet till utbildningsorten för långt? Måste du till och med utomlands om du ska nå ditt mål?

Andra hinder

Finns det ytterligare saker som håller dig borta från studier? Saknar du nödvändiga kunskaper om utbildningssystemet? Saknar du kontaktnät? Upplever du att ditt val inte faller i smaken hos kompisar eller föräldrar? Orkar du bara inte ta tag i valet när det är så mycket att välja på? Om du inte vet vad du vill är det naturligtvis också ett stort hinder.