Andra eftergymnasiala utbildningar

Nyckelord:
Studieval

Andra eftergymnasiala utbildningsvägar

Här berättar vi lite om andra utbildningsformer som bygger på gymnasiet och som kan leda fram till många intressanta yrken. Ibland kan t.ex. en viss utbildning från yrkeshögskolan leda fram till liknande arbete som en utbildning från högskolan. Det är också så att antagningsreglerna skiljer sig en del från de som högskolan tillämpar och så kan sättet att studera också vara lite annorlunda om man jämför med högskolan. Det kan alltså vara värt att titta lite närmare även på dessa utbildningar innan man bestämmer sin utbildningsväg.

En bra överblick och information om alla dessa olika utbildningsformer kan man få via Skolverkets webbplats www.utbildningsinfo.se

Yrkeshögskola

Inom yrkeshögskolan utbildas man för en tydlig yrkesroll. Utbildningarna är ofta mellan ett och tre år långa och ges i samarbete med arbetslivet och innefattar också praktik. Utbildningarna oftast avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel.
www.yrkeshogskolan.se 

Konst och kulturutbildningar

Ny utbildningsform som startar ht 2015. Utbildningarna ges inom dans, musik, teater, film, konst och mode – de kan både vara förberedande för fortsatta studier på högskola eller leda till ett yrke inom sitt respektive område. De bedrivs av fristående (privata) skolor men står under statlig tillsyn  och ger rätt till studiestöd.
www.konstkulturutbildning.se

Folkhögskola  

Utbildningar på folkhögskola finns på olika nivåer och med olika inriktningar Man kan t.ex. läsa in motsvarande gymnasiet för att få behörighet till högskolan eller läsa en yrkesutbildning eller bara läsa för att utvecklas och fördjupa sina kunskaper inom olika områden. Folkhögskolor drivs oftast av folkrörelser, ideella organisationer eller landsting. Många av skolorna erbjuder internat och de flesta utbildningarna ger rätt till studiestöd från CSN.
www.folkhogskola.nu  

Vuxenutbildning (Kom Vux)

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till vuxna som vill komplettera sin gymnasieutbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana.  

Alla kommuner har skyldighet att tillhandahålla vuxenutbildning. I vissa kommuner så har vuxenutbildningen lagts ut på entreprenad så att utbildningen bedrivs av något utbildningsföretag som kommunen slutit avtal med. Vuxenutbildning ger rätt till studiemedel.
Sök info via din hemkommuns hemsida eller www.skolverket.se

Privata utbildningsföretag

Det finns också en hel del helt privata företag som erbjuder utbildning inom många olika områden. Utbildningarna kan i vissa fall vara godkända av bransch- eller intresseorganisationer och leda till någon form av certifiering eller liknande. Utbildningarna är avgiftsbelagda och ger inte rätt till studiemedel.

Det finns igen gemensam webbplats med information för alla dessa företag men några är med på Sacos Studentmässa och kan därför hittas i utställarlistorna på www.saco.se/sacomassor . Några av företagen finns också representerade här www.sauf.se

Vikigt!

Det finns privata skolor som använder “universitet” eller “högskola” i sitt namn, men det behöver inte innebära att utbildningen är jämställd med en högskoleutbildning. Var noga med att kolla upp vad som gäller för den privata utbildning du är intresserad av. Vilken status har den jämfört med en högskoleutbildning? Kan du tillgodoräkna dig utbildningen när du söker till högskolan? Hur ser arbetsgivare på utbildningen? Ta reda på detta i förväg så slipper du bli besviken i efterhand.