Andra eftergymnasiala utbildningar

Nyckelord:
Studieval

Det finns flera utbildningsformer som bygger på gymnasiet och som kan leda fram till intressanta yrken. Ibland kan t.ex. en viss utbildning från yrkeshögskolan leda fram till liknande arbete som en utbildning från högskolan. Det är också så att antagningsreglerna skiljer sig en del från de som högskolan tillämpar och så kan sättet att studera också vara lite annorlunda om man jämför med högskolan. Det kan alltså vara värt att titta lite närmare även på dessa utbildningar innan man bestämmer sin utbildningsväg.

En bra överblick och information om alla dessa olika utbildningsformer kan man få via Skolverkets webbplats www.utbildningsinfo.se

Yrkeshögskola

Utbildningar inom yrkeshögskolan är eftergymnasiala och bygger på ett behov av en viss yrkesroll. Det är arbetslivet själva som bestämmer innehållet på kurserna och deltar också aktivt under utbildningens gång.
Den studerande varvar teoretiska studier i skolmiljö med praktiskt lärande i skarpt läge ute på en arbetsplats, så kallad LIA (lärande i arbete). Utbildningarna leder ofta till jobb direkt efter examen eller inom högst ett år.
För att bli behörig krävs godkänt betyg från gymnasiet eller motsvarande. Reglerna för behörighet är dock generösa och det kan vara idé att kontakta den enskilda skolan för att höra mer om möjligheterna att bli behörig och antagen. All ansökan sker lokalt.

Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är oftast avgiftsfria.

www.yrkeshogskolan.se 

Konst och kulturutbildningar

Konst- och kulturutbildningar är en egen utbildningsform som samlat två kategorier på eftergymnasial nivå:

  • Högskoleförberedande utbildningar
  • Yrkesinriktade utbildningar samt utbildningar inom kulturarvsområdet

Högskoleförberedande utbildningar och yrkesinriktade utbildningar berättigar till studiemedel från CSN.

Yrkesinriktade utbildningar är längre utbildningar (upp till tre år) som leder till ett tydligt yrke, till exempel dansare.

Utbildningarna inom kulturarvsområdet är ofta kortare utbildningar eller kurser, från bara någon dag och upp till 30 veckor. De är koncentrerade på att ge fördjupning inom ett specifikt område och berättigar inte till studiemedel från CSN.

Samtliga konst- och kulturutbildningar är avgiftsbelagda.

www.konstkulturutbildning.se

Tolkutbildningar

Tolkutbildningar inom folkbildningen (folkhögskola och studieförbund) finns i tre varianter: kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk.
Kontakttolk är det som vanligen avses när människor tänker på tolk. Yrket innebär tolkning mellan olika språk och arbetet sker inom olika delar av samhället, till exempel inom sjukvården eller hos en myndighet. Behovet av kontakttolkar ökar och passar bra för den som är intresserad av människor och etik. Ibland innebär det möten i svåra livssituationer.
För att läsa till kontakttolk krävs en utbildning motsvarande gymnasienivå. Sedan 2019 finns kontakttolkutbildningar även inom yrkeshögskolan.

Samtliga tolkutbildningar är eftergymnasiala och berättigar till CSN-stöd, med undantag för de utbildningar som ges på studieförbund.

www.blitolk.nu

Folkhögskola  

Utbildningar på folkhögskola finns på olika nivåer och med olika inriktningar Man kan t.ex. läsa in motsvarande gymnasiet för att få behörighet till högskolan, gå en yrkesutbildning eller bara läsa för att utvecklas och fördjupa sina kunskaper inom olika områden. Folkhögskolor drivs oftast av folkrörelser, ideella organisationer eller landsting.

Många av skolorna erbjuder internat och de flesta utbildningarna ger rätt till studiestöd från CSN.

www.folkhogskola.nu  

Vuxenutbildning (Komvux)

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till vuxna som vill komplettera sin gymnasieutbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana.  

Alla kommuner har skyldighet att tillhandahålla vuxenutbildning. I vissa kommuner så har vuxenutbildningen lagts ut på entreprenad så att utbildningen bedrivs av något utbildningsföretag som kommunen slutit avtal med.

Vuxenutbildning ger rätt till studiemedel.

Sök info via din hemkommuns hemsida eller www.skolverket.se

Privata utbildningsföretag

Det finns också en hel del helt privata företag som erbjuder utbildning inom många olika områden. Utbildningarna kan i vissa fall vara godkända av bransch- eller intresseorganisationer och leda till någon form av certifiering eller liknande.

Utbildningarna är avgiftsbelagda och ger inte rätt till studiemedel.

Några av företagen finns representerade här www.sauf.se

Vikigt!

Det finns privata skolor som använder “universitet” eller “högskola” i sitt namn, men det behöver inte innebära att utbildningen är jämställd med en högskoleutbildning. Var noga med att kolla upp vad som gäller för den privata utbildning du är intresserad av. Vilken status har den jämfört med en högskoleutbildning? Kan du tillgodoräkna dig utbildningen när du söker till högskolan? Hur ser arbetsgivare på utbildningen? Ta reda på detta i förväg så slipper du bli besviken i efterhand.