Låser mitt val av utbildning upp mig för resten av livet?

Känner du dig stressad av ditt utbildningsval? Känns det som att du måste bestämma vad du ska göra med resten av ditt liv?

Ditt utbildningsval behöver inte alls låsa dig till ett yrke. Vissa yrkesexamina leder tydligt fram till ett specifikt yrke. Det gäller särskilt yrken som är reglerade, så kallade legitimationsyrken. Några sådana exempel är läkare, psykolog, dietist och tandläkare. För dessa yrken måste man gå ett särskilt program.

Men andra utbildningar, både yrkesexamina och generella examina, kan leda till många olika slags yrken. Många av dessa examina kan du också sätta ihop själv med fristående kurser istället för att gå ett utbildningsprogram. Prata med en studievägledare på utbildningen som du är intresserad av om hur du kan göra.

Yrkesspridning = du låser inte upp dig. Din utbildning kan leda till många olika yrken/jobb. 

Om man med en utbildning kan jobba inom många yrken talar man om yrkesspridning. Yrkesspridningen är ganska stor för många akademiska utbildningar.

Många personer med en socionomexamen arbetar t.ex. som socialsekreterare och kuratorer, behandlingsassistenter, vård- och omsorgspersonal samt en mindre del som drift- och verksamhetschefer.

Ett annat exempel är ekonomer. Det finns högskoleutbildade med en ekonomexamen inom alla näringsgrenar och sektorer på arbetsmarknaden. Några vanliga yrken bland dessa är banktjänsteman, kreditrådgivare, revisor samt bokförings- och redovisningsassistent.

Detta gör det på sätt och vis lättare att välja utbildning eftersom man inte behöver låsa upp sig för ett särskilt yrke om man inte är säker på exakt vad man vill jobba med i framtiden. Yrkesvalet kan man göra senare, när man genom utbildningen vet lite mer om vilka alternativ som finns. En akademisk utbildning ger alltid en bra grund att vidareutvecklas från under hela det framtida yrkeslivet.

Utbildningsspridning = du kan ofta nå ditt drömyrke på flera olika sätt 

Man kan också vända på det och se på utbildningsspridningen, alltså hur många personer med olika utbildningar som arbetar inom ett visst.

Ett bra exempel på en yrkesgrupp med stor utbildningsspridning är systemvetare och programmerare. Bland dessa finns många civilingenjörer med inriktning mot elektroteknik, teknisk fysik eller data, högskoleingenjörer med motsvarande inriktningar samt de som har en annan typ av eftergymnasial programmerar- och systemvetarutbildning.

Det kan alltså finnas flera utbildningsvägar till det yrke man är intresserad av. Omen väg inte är möjlig för dig finns det kanske andra sätt för dig att få jobba med det du drömmer om.

Många akademiska utbildningar ger dig möjligheten att skjuta upp det valet och istället skaffa dig en bra grund inom ett utbildningsområde som intresserar dig. Använd våra yrkesbeskrivningar i Yrken A-Ö som inspiration för att hitta sådana utbildningsområde.