Löneutvecklingen viktigare än ingångslön

Saco tycker att utbildning ska löna sig!

Vad betyder "löna sig"? Självklart är det inte bara pengar. Trivsel, utvecklingsmöjligheter, anställningstrygghet och att få jobba med något du brinner för är lika viktiga faktorer. Men vi vill ändå göra dig uppmärksam på vad som är bra att ta reda på vad gäller lön och möjligheten att faktiskt få ett jobb.

Det är löneutvecklingen snarare än ingångslönen som är intressant!

Bilden nedan visar lönespridningen (skillnaden mellan den lägsta och högsta lönen) för två olika yrkesgrupper, Fysioterapeuter (sjukgymnaster) och jurister. Fysioterapeutens lönespridning visar att lönen kan variera mellan 22 000 kr/mån och 31 700 kr/mån. Dels ser den helt annorlunda ut för juristen, som med 24 500 kronor startar bara något högre än läraren, men har en möjlig utveckling på mer än 45 000 kronor. Givetvis beror detta på individen och prestationen, men det betyder än att det finns en möjlighet att höja sin lön så mycket under en livstid för juristen, medan det för sjukgymnasten är helt omöjligt. Oavsett kompetens och drivkraft.

Det är alltså inte BARA ingångslönen du får när du är nyexad som är intressant, utan vilken möjlig utveckling som finns. Hur utvecklingen faktiskt blir beror sedan förstås helt på dig och dina arbetsinsatser.

Framtidsutsikter påverkar också lönen

Antalet lediga jobb varierar väldigt mycket mellan olika utbildnings- och yrkesområden. Läs mer om det i vår sammanställning Framtidsutsikter. Jobbchanserna påverkar också lönen, eftersom brist på kvalificerad arbetskraft ofta leder till något högre lön. Lönen påverkas dock mest av utbildningsområde och bransch.