Kommer du in?

Först och främst krävs att du uppfyller kraven på behörighet – grundläggande behörighet och särskild behörighet. Sedan gäller det att ditt meritvärde räcker i konkurrens med andra sökande

Nyckelord:
Studieval

Behörighet

Det första och viktigaste är att ta reda på om du är behörig till de utbildningar du är intresserad av att söka till.

Du måste alltid ha det som kallas grundläggande behörighet. Sedan finns också särskilda behörighetskrav eller områdesbehörigheter som innebär att olika utbildningar har olika krav på vilka kurser från gymnasiet man måste ha läst för att vara behörig till en viss utbildning..

Eftersom gymnasieskolan har sett lite olika ut så finns det olika regler för behörighet som beror på när du gick ut gymnasiet.

Behörighetskomplettering

Om du inte är behörig kan du komplettera genom att läsa in de gymnasiekurser som du saknar på vuxenutbildning / Komvux eller på folkhögskola.

Du kan också komplettera genom att läsa det som kallas basår/bastermin .
Vanligast är tekniskt basår eller naturvetenskapligt basår och dessa anordnas på många olika lärosäten runt om i landet . På många högskolor ger basår/bastermin platsgaranti. Vänd dig till det universitet eller den högskola du är intresserad av för mer information. Du kan också titta i Sök och jämför utbildning på www.studera.nu.

Tänk på att om du kompletterar får det konsekvenser både för beräkningen av ditt jämförelsetal och för placeringen i urvalsgrupp med det nya betygsvärdet.

Faktablad om antagningsregler hos Antagning.se

Här finns faktablad med sammanfattning av antagningsreglerna för olika grupper av sökande.  Välj det faktablad som motsvarar din gymnasiebetyg.

Räkna ut jämförelsetal från ditt betyg

Det är ditt slut- eller avgångsbetyg från gymnasieskolan, Komvux eller folkhögskolan som värderas. Tänk på att din grundpoäng och ditt jämförelsetal kan påverkas av kompletterade betyg. Det är även delvis olika regler för betyg som utfärdats från 2010 och tidigare betyg. Om du är osäker på hur du ska räkna ut ditt jämförelsetal, ta hjälp av en studievägledare.

Hur värderas dina meriter?

Om du har rätt behörighet kommer dina betyg och andra meriter att värderas inför antagningen. Det innebär att man räknar ut ett värde - ett jämförelsetal - utifrån ditt betyg. Till jämförelsetalet lägger man sedan till de eventuella meritpoäng du har i förhållande till de utbildningar du sökt. Då får man fram ett meritvärde. Meritvärdet är det du konkurrerar med i antagningsprocessen. 

Antagning.se har en räknesnurra för beräkningen av ditt jämförelsetal, 

Om dina betyg/ditt meritvärde inte räcker?

Högskoleprovet kan vara ett alternativ om betygen inte räcker

Gör högskoleprovet som är ett prov som ska mäta dina förutsättningar att klara högskolestudier. Och med resultatet från provet kan du också komma in på högskoleutbildningar

OBS! Högskoleprovet ger dig inte behörighet till högskolestudier, utan är bara ett sätt att öka dina chanser att komma in på en utbildning du redan har behörighet till.
Läs om högskoleprovet här

Alternativ antagning kan vara ytterligare en väg in när betygen inte räcker

Till vissa utbildningar, kan det också finnas något som kallas alternativ antagning och det brukar innebära att de sökande får göra tester, intervjuer och liknande som grund för antagning.

Såhär kan du komplettera betygen

Har du läst alla kurser som kan ge full meritpoäng till den utbildning du vill komma in på – om inte kan det kanske löna sig att göra det.

Komplettering av t.ex. meritkurser eller höjning av betyg från slutbetyget kan i vissa fall kan öka chanserna att komma in. Men tänk på att kompletteringar gör att du kommer i annan urvalsgrupp med det ”nya” meritvärdet.

Hur svårt är det att komma in?

Hur konkurrensen ser ut på olika utbildningar och vad antagningspoängen har varit vid tidigare antagningsomgångar kan du se i UHR:s antagningsstatistik.

Tänk på att du kan tillhöra en eller flera urvalsgrupper beroende på hur dina meriter ser ut. Har du enbart slutbetyg från gymnasiet eller har du gjort högskoleprovet eller kompletterat dina slutbetyg – läs mer om platsfördelning och urvalsgrupper på www.antagning.se