Yrkeshygieniker

Helen är yrkeshygieniker inom området arbets- och miljödermato-logi och utför exponeringsutredningar för patienter som ska lapptestas

Hur kom det sig att du valde att plugga till Yrkeshygieniker?

Det finns tyvärr inte idag någon utbildning till yrkeshygieniker. Yrkeshygieniker har oftast en kemisk eller biologisk universitetsutbildning. Flera av dessa är även disputerade. Själva yrkesutövandet får man lära sig med handledning på arbetsplatsen. Det finns olika inriktningar på en Yrkeshygieniker, såsom ex arbetsmedicinsk, miljömedicinsk eller arbets- och miljödermatologisk. En del yrkeshygieniker har patientkontakt, vissa utför mätningar och andra arbetar enbart på ett laboratorium. Det finns även kortare mätkurser att gå när man har börjat arbeta som yrkeshygieniker.

Var utbildningen svår?

För att klara en kemisk- eller biologisk utbildning, så bör man nog ställa in sig på att man får lägga ner mycket tid på att plugga.

Berätta kort om ditt jobb, vad innebär det att jobba som Yrkeshygieniker?

Jag är yrkeshygieniker inom området arbets- och miljödermatologi och utför exponeringsutredningar för patienter som ska lapptestas (test för hudallergi) på vår mottagning. Det innebär patientsamtal, kontakt med patientens arbetsplats, kontakt med tillverkare av arbetsprodukterna och en del datasökning, vilket ska leda till en sammanställning och förslag på testämnen och produkter som ska testas i lapptestet.

Blev det som du hade tänkt från början?

Då jag även är disputerad inom området hudallergier, så gick det väldigt bra.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att arbetet är väldigt varierande, då jag har olika typer av arbetsuppgifter.

Finns det något med ditt jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Mitt jobb är ett arbete inom vården och med det så träffar man människor som söker hjälp för någon form av ohälsa . Man bör vara lyhörd och ha en vilja att hjälpa andra människor. Arbetet innebär även att man arbetar mot en del deadlines.

Vilket råd skulle du ge till andra som funderar på att studera till Yrkeshygieniker?

Välj att studera en kemisk eller biologisk utbildning och sök därefter arbete som Yrkeshygieniker. Det är en fördel att ha disputerat inom det område som du vill arbeta som yrkeshygieniker i eller att ha arbetat som arbetsmiljöingenjör/ miljösamordnare för företag/företagshälsovården.