Agronom vid Sveriges Lantsbruksuniversitet

Anna jobbar som handläggare av jordbrukarstöd på länsstyrelsen

 

Hur tänkte du när du valde utbildning?

När jag valde utbildning tänkte jag att det var en bred och jordnära utbildning inom områden som intresserade mig.

Var studierna svåra?

Svårighetsgraden på studierna varierade, men det var en bra blandning mellan teoretiska och praktiska kurser och mycket att välja bland sedan de obligatoriska kurserna var avklarade.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Jag började som rådgivare inom ekologiskt lantbruk men jobbar idag som handläggare av jordbrukarstöd på länsstyrelsen. Det innebär att jag utreder ansökningar, upprättar åtagandeplaner med skötselvillkor för betesmarker och slåtterängar, gör fältkontroll av areal och djur samt informerar om stöden vid träffar och via telefon. Sedan några år är jag också huvudskyddsombud på myndigheten då arbetsmiljöfrågorna är intressanta och viktiga liksom att jag är en av flera hälsoinspiratörer. I år har jag även blivit involverad i länsstyrelsens samordningsstab på grund av Corona-pandemin.

Blev det som du hade tänkt från början?

Mina förhoppningar om att arbeta aktivt med djur-, natur- och miljöfrågor har verkligen infriats.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med jobbet är omväxlingen mellan olika arbetsuppgifter under året, att komma ut i fält under sommarhalvåret och kontakterna med alla fantastiska bönder, markägare och konsulter. Många kontakter sker också med medarbetare på olika enheter inom och mellan länsstyrelserna.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Det är viktigt att vara medveten om att som statligt anställd på en myndighet är det många regelverk på olika nivåer att ha koll på och att allt arbete sker öppet och granskas på alla möjliga sätt. Att alla ska behandlas likvärdigt och med respekt är självklarheter. En hel del administration är oundvikligt. Det finns goda möjligheter att utvecklas och prova på olika arbetsområden inom länsstyrelserna.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Mitt råd till den som ska välja utbildning är att ta den snabbaste vägen mot målet för den som vet vad den vill. För den som är osäker så är det klokt att försöka hitta en så bred utbildning som möjligt inom något intresseområde. Då hålls många dörrar öppna och det ena kan leda till det andra.

Vår expert på det här yrket och din väg genom studier och karriär

Sacos förbund arbetar med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på yrkena och utbildningarna de företräder. De står också bakom texterna om yrken på de här sidorna. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför, så svarar våra experter.