Apotekare på sjukhus

Josefin jobbar som klinisk apotekare och har direktkontakt med patienter på sjukhuset för att säkerställa att de får en korrekt och säker läkemedelsanvändning

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag läste Naturvetenskapliga programmet på gymnasiet och visste att jag tyckte kemi och biologi var roligt. Dessutom visste jag att jag ville jobba med människor och få möjlighet att hjälpa andra. Apotekarprogrammet verkade innehålla allt det jag var intresserad av och jag bestämde mig för att söka.

Var studierna svåra?

Det är ett studietungt program som kräver mycket tid och fokus, men självklart varierar det vilka kurser man tycker är svåra eller lättare. Det är mycket schemalagd tid med föreläsningar, laborationer och grupparbeten så man måste lägga ner 100% för att klara det. 

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du just nu?

Jag jobbar som klinisk apotekare vilket innebär att jag jobbar i direktkontakt med patienter på sjukhus för att säkerställa en korrekt och säker läkemedelsanvändning. Min yttersta uppgift är att i samarbete med, framförallt läkare, anpassa och optimera patienters läkemedelsbehandling relaterat till deras hälsotillstånd och övriga behov. 

Blev det som du hade tänkt från början?

Det enkla svaret på den frågan är: "nej". Jag visste nog egentligen inte vad det innebar att vara apotekare när jag började plugga, men ju längre in på utbildningen jag kom desto mer klarnade det. Apotekarprogrammet är en mycket bredare utbildning än vad man kanske tror och det finns otaligt många valmöjligheter när man väl har sin examen. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att det alltid händer något nytt och att jag hela tiden lär mig nya saker och träffar spännande människor. Ingen patienten är den andra lik så även om två personer har samma läkemedel så måste man se till hur man kan anpassa behandlingen till just den individen. Man löser hela tiden problem och gör verkligen skillnad för enskilda personer, det är nog det bästa med mitt jobb.

Finns det något med ditt yrke som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Apotekare är samhällets läkemedelsexperter vilket innebär att man som apotekare har en unik kunskap om just läkemedel. Allt från effekt, funktion och kemisk struktur till tillverkning, användning och de lagar och regler som styr hanteringen av läkemedel. Som apotekare kan man jobba på alla ställen där läkemedel på ett eller annat sätt finns med i bilden. Det är ett yrke som erkänns världen över och din expertkunskap värderas högt och behövs verkligen.

Vilket råd skulle du ge till andra som vill bli jobba med samma som du?

Som klinisk apotekare är det viktigt att inte bara ha de hårda kunskaper man får genom att studera och klara tentor. Man måste också ha rätt personliga egenskaper så som god kommunikation, empati och social förmåga. Det är viktigt att samla på sig sådana erfarenheter på alla sätt man kan för att på så sätt skapa sig sin egen spetskompetens. Sen är det såklart viktigt att välja de valbara kurser som ger fördjupade kunskaper i farmakoterapi och kliniskt arbete.