Arkitekt (arkitektur och stadsbyggnad)

Yupeng arbetar som medverkande arkitekt och får göra allt möjligt. Han har ritat detaljer, fasader och regnvattenlösningar och hjälper också handläggande arkitekter att komplettera sina förslag. På hans arbetsplats brukar de prata om att de är samhällsarkitekter som aldrig slutar att lära och som utvecklas tillsammans och det stämmer ganska bra med hans bild av arkitektyrket.

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag gjorde ett yrkestest sista år på gymnasiet och arkitekt stod nästan främst på listan. Saker och ting är ganska annorlunda i Kina för eleverna får väldigt liten vägledning innan man avslutar gymnasiet. Allting hänger på resultatet från det nationella provet, det kan gå ett annat håll än vad man väntat sig.

Jag ville egentligen läsa arkitektur så målet var väldigt tydligt, att efter min kandidat i landskapsarkitektur läsa en master i arkitektur i Europa. I slutändan var mina val begränsade eftersom en del länder inte har mastersprogram på engelska och på grund av min landskapskandidatbakgrund. Jag hade tur som blev antagen till Chalmers.

Var studierna svåra?

Jag klarade mina studier under min kandidat bra trots att det inte var det som jag var mest intresserad av. Vi hade en del obligatoriska kurser gemensamma med arkitekturskolan och för de valbara kurserna valde jag kurser som främst handlade om byggnadsarkitektur.

När jag kom till Chalmers gick det inte alls som jag hade tänkt mig. Det var väldigt annorlunda från mina studier i Kina. Det tog hela det första året för mig att förstå vad som krävdes och att man måste hålla sig nyfiken och jaga efter nya information själv.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Jag arbetar som medverkande arkitekt, och jag får göra allt möjligt. Jag har ritat detaljer, fasader och regnvattenlösningar. Jag har också hjälpt handläggande arkitekter att komplettera sina förslag.

Blev det som du hade tänkt från början?

Yrkesbeskrivningen som jag fick från testet i gymnasiet var luddig men stämmer annars bra i stort sett. Att jag skulle rita byggnader förstod jag, men jag insåg också att varenda kvadratmillimeter i byggnaden räknas.

Vad är det bästa med ditt jobb?

På mitt kontor brukar vi prata om att vi är samhällsarkitekter som aldrig slutar att lära och som utvecklas tillsammans, och det stämmer ganska bra med min föreställning som arkitekt. Jag tror på att man inte måste vara politiker för att kunna kämpa mot ojämlikheter och diskriminering, arkitekter kan ha den påverkan i sitt yrke också.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Du fortsätter att lära dig och utmanas även efter dina studier, genom hela ditt yrkesliv. Det kommer allting att finnas saker man kan förbättra och utveckla.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Jag tror att det är viktigt att aldrig sluta tänka och ifrågasätta, och att börja med det redan på utbildningen för det kommer att vara användbart vidare i yrkeslivet sedan.