Arkivarie

Intresset för struktur och historia ledde via studier i konstvetenskap till ett jobb som arkivarie. Nu är Veronica på rätt plats. Jobbet är roligt och meningsfullt. Utan arkivariernas arbete så skulle mycket av den historiska forskningen få det svårare menar hon.

Hur tänkte du när du valde utbildning?

När jag valde konstvetenskap så tänkte jag mest på mina intressen. Det var en jätterolig utbildning men jag insåg tidigt att det var en svår arbetsmarknad inom konstvärlden. Jag funderade på hur jag skulle kunna komplettera min examen i konst med något som gynnade mitt intresseområde och som hade en bredare arbetsmarknad. Jag har alltid gillat historia och när jag skrev min c-uppsats fick jag upp intresset för arkiv. Eftersom jag gillar strukturer, ordning och historia så kändes arkivvetenskap som ett bra alternativ att fördjupa mig i. Att bevara och tillgängliggöra information är något som det alltid kommer finnas behov av och det kändes som att det fanns ljusare utsikter på arbetsmarknaden här.

Var studierna svåra?

Ja och nej. Det är alltid lite knepigt i början att ge sig in på obekanta områden.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Min huvudsakliga uppgift är att underhålla arkivet genom att ordna och förteckna handlingar som upprättas på Saco. Jag ska också arbeta fram nya rutiner för modern dokumenthantering. Vi lever i en teknisk tid som sätter långsiktig bevaring av handlingar på prov. En rejäl utmaning för dagens arkivarier är att se till att det inte blir ett så kallat "svart hål" i historien eller att tillgängligheten till handlingarna påverkas eller i värsta fall försvinner.

Blev det som du hade tänkt från början?

Nej. Jag hade ingen aning om att jag skulle hamna i arkiven när jag sökte till högskolan.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Självständigt arbete, att få hålla ordning och att känna att jag bidrar till bevarandet av facklig historia samt att kunna påverka tillgängligheten av handlingar för framtida forskare.

Finns det något med ditt yrke/jobb som är viktigt att tänka på innan man bestämmer sig för det?

Arkivyrket innefattar oftast mycket självständigt arbete och det kan vara en hel del damm, mörker och trånga utrymmen i arbetsmiljön. Man bör också vara öppen för att utvecklas med tekniken då framtiden innebär digital dokumenthantering samt ha ett ordningssinne.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Se utbildningen som en investering men var noga med att sätta dina intressen i första hand. Satsa på yrken som har en bra arbetsmarknad för det är sjukt trist att gå i back när man är färdig med studierna och kommer ut till en svår och tuff arbetsmarknad.