Audionom

Cecilia arbetar med diagnostik och rehabilitering av hörsel

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag hade arbetat inom äldreomsorgen i flera år och trivdes väldigt bra med att jobba med människor men jag ville utbilda mig och göra någonting mer. Hade en bekant som nyligen utbildat sig till audionom och jag tyckte att det verkade spännande.

Var studierna svåra?

Både ja och nej, men ju mer man lärde sig desto mer spännande blev det.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du just nu?

Jag arbetar med diagnostik och rehabilitering. Hörselrehabilitering är tvärvetenskapligt och vi tar från olika teoretiska ämnen för att lösa kommunikationshinder. Det är vanligt att man först kommer att tänka på den tekniska rehabiliteringen som innebär anpassning av hörapparater och andra hjälpmedel. Men den pedagogiska delen är i praktiken mycket större och innebär exempelvis hur individen kan använda sina hjälpmedel i kombination med kommunikationsstrategier för att hantera sin vardag på bästa sätt.

På min arbetsplats arbetar vi i olika team. Det finns team för olika patientgrupper till exempel tinnitus, dövblindhet, barn med hörselnedsättning, grav hörselnedsättning och cochleaimplantat. Vi har även arbetsgrupper som verkar för verksamhetsutveckling och arbete med nationella kvalitetsregister. Därigenom har jag en stor möjlighet att kunna påverka och utveckla min dagliga verksamhet samt hörselvården i stort.

Blev det som du hade tänkt från början?

Jobbet är roligare än vad jag trodde från början!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det låter säkert som en klyscha, men det bästa med mitt jobb är faktiskt att få träffa så många olika människor. I det dagliga arbetet träffar man patienter på tu man hand under ungefär en timme vid 3-4 tillfällen utspridda på ett antal månader, ibland upp emot ett år. Eftersom hörselnedsättning i de flesta fall är ett kroniskt tillstånd kommer patienterna också tillbaka för en ny rehabiliteringsprocess efter ett antal år. Det finns alltså möjlighet att bygga goda professionella och mänskliga relationer, både i stunden och över tid.

Personer med hörselnedsättning kommer till oss för att de på grund av att de har svårt att höra tal. Vilket leder till att de förlorar viss förmåga att kommunicera med andra i sin omgivning. Det blir svårt att upprätthålla sina sociala relationer. Med hjälp av hörapparater försöker vi göra så många talljud som möjligt hörbara igen utifrån personens audiologiska förutsättningar och via kunskap om hörselnedsättning, hur vi lyssnar med hjärnan och kommunicerar med vår omgivning kan vi förhoppningsvis hjälpa personen till ett mer aktivt och delaktigt liv.

Hur många kan gå hem från jobbet med vetskapen om att verkligen ha förändrat en annan människas liv till det bättre?

Finns det något med audionom som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Det är viktigt att man trivs med att möta många olika människor. Man får heller inte vara rädd för att prata om svårare ämnen i livet eftersom personer med hörselnedsättning ofta upplever känslor av stigmatisering och utanförskap då omgivningen inte förstår vilka anpassningar en person med hörselnedsättning behöver, även med hörapparater och andra hjälpmedel. Det är också viktigt att man kan tänka sig att ett jobb där man själv behöver ta många beslut och vara drivande varje dag. Det är till största del ett ganska självständigt yrke.

Vilket råd skulle du ge till andra som vill bli audionom?

Att arbeta som audionom är ett oerhört givande och tacksamt arbete som ger mycket tillbaka till dig som professionell yrkesutövare. Mitt råd till andra som vill jobba som audionom är – ta chansen att uppleva världens bästa jobb!