Bebyggelseantikvarie

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag har alltid valt utbildning efter intresse och det går nog att säga att det var av just den anledningen som jag sökte in på BA-programmet, flera år av fördjupning i historia och arkitektur! – kunde det bli bättre?

Var studierna svåra?

Det mesta blir ju lättare när man tycker något är spännande men det är klart att vissa moment var mer krävande än andra. BA-programmet ger en bred grund för framtida yrkesutövning.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Idag arbetar jag med en inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i delar av Värmdö kommun. Detta material kommer att fungera som ett underlag för arbetet med den lokala kulturmiljön och den kommunala planeringen.

Blev det som du hade tänkt från början?

Det fanns inte ett klart mål från början. Måste man ha en färdig tanke från början? Jag tror att det är få som vet exakt vad de vill när de ger sig in den här typen av område. Det är min uppfattning att idén om det framtida yrket formas under utbildningen; den öppnar upp fältet, konkretiserar, väcker mer specifika frågor och intressen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att arbetet är väldigt varierande. Ena stunden kan jag diskutera hårda saker som val av material, mått, volymer och gränsdragningar. I nästa stund kan jag tala om mjukare, immateriella värden, som berättelserna kopplade till människans platser och historia eller hur kulturmiljön har formats och vuxit fram under långa tider.

Är det något särskilt man böra vara medveten om innan man bestämmer sig för att studera till antikvarie?

Arbetsmarknaden är svår, precis som för många andra. Man får vara beredd på att flytta och jobba med olika saker. För mig har det funkat bra, livet som "antikvarie-nomad" är inte över men jag bygger mitt CV och samlar referenser.

Jag tror också att det är viktigt med livserfarenhet, att man provat på lite olika saker. Att arbeta som bebyggelseantikvarie är ett socialt och pedagogiskt arbete på lika många sätt som det är skrivande och teoretiskt. Att arbeta med byggnader innebär automatiskt att man arbetar med människor.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Gör inga snabba val! Tillåt dig att prova lite först. Gå några kurser och försök känna in vad du tycker är roligt och spännande och vad du är intresserad av. Det går ju alltid att ändra sig och göra nåt helt annat efter en utbildning men tänk på att du ska hålla på med ämnesområdet ett par år. All kunskap är bra kunskap!